„Poněvadž zaměření klubu, který se věnuje kromě platidel také sbírání např. historických pohlednic, je blízké aktivitám Podřipského muzea, bylo dohodnuto, že počínaje první schůzkou klubu v novém roce budou tato setkání pořádána právě v Podřipském muzeu," informovala Ilona Trefná z Podřipského muzea.

Úvodní slovo patřilo řediteli muzea, který všechny přivítal v novém působišti. Poté proběhla komentovaná prohlídka a úvodní přednáška k výstavě „Peněžní památky regionu". Oba příspěvky zajistil hlavní organizátor výstavy pan Václav Štástka.

Mezi návštěvníky akce byli členové klubu, kteří zapůjčili exponáty z vlastních sbírek, ale také nečlenové, kteří akci navštívili ze zájmu o výstavu, apod. „Tito nečlenové se zároveň na experty obraceli s četnými dotazy ohledně potenciálních sbírkových předmětů z oboru numismatika či notafilie, které vlastní doma téměř každý z nás. Pokud vás zajímá problematika týkající se medailí, účelových známek, nouzových bankovek a všech ostatních platidel, navštivte Podřipské muzeum v úterý 18. března v době od 17.45 do 18. hod, kdy proběhne příští setkání roudnického Klubu sběratelů platidel," uvedla Trefná.