Význam komunikace, která výrazně sníží dopravní zátěž ve Špindlerově ulici, nepopírá investor, Ústecký kraj. Aktuální stav na přípravě akce Litoměřickému deníku přiblížila mluvčí úřadu Magdalena Hanáčková.

„Obchvat je sice připraven projektově, ale není dokončeno majetkoprávní vypořádání. Například o církevních pozemcích se dá jednat až po 5. prosinci. Po získání všech nezbytných pozemků lze teprve žádat o stavební povolení. Nezbytnou podmínkou realizace je také získání financí z vhodného dotačního titulu, protože z vlastního rozpočtu by si kraj nemohl akci dovolit. Předpokládáme, že v rámci nového programu IROP, který se teprve rozjíždí, bude vhodná výzva vyhlášena. Kraj v tomto směru vyjednává a dělá pro to maximum."