To je jen několik faktů, které uvedl Zdeněk Cuchý, vedoucí strážník, ve zprávě o činnosti Městské policie Štětí za minulý rok. Městské zastupitelstvo ve Štětí tuto zprávu projednalo na svém posledním zasedání spolu s dalšími dvěma body, které souvisejí se zajištěním ochrany občanů před nežádoucími krimigenními faktory.

Loni strážníci zaznamenali rovněž 737 přestupků a projednali je v blokovém řízení, což je o 69 víc než v předchozím roce. Z nich 300 bylo spácháno proti bezpečnosti a plynulosti dopravy, převážně překročením povolené rychlosti.

„Osobně se domnívám, že by činnost městské policie neměla být hodnocena podle počtu uložených pokut a na to navazující výše získaných finančních prostředků. Každá sankce by měla mít především výchovný a preventivní účinek," uvedl Zdeněk Cuchý.

Městská policie ve Štětí, která byla ustavena v polovině roku 2006, se mimo jiného řídí koncepcí práce do roku 2016, schválenou před rokem městským zastupitelstvem. Při tom úzce spolupracuje s obvodním oddělení Policie ČR ve Štětí.

Příkladem je řešení majetkové kriminality na území města, jejíž pachatelé se rekrutovali z řad recidivistů, a která byla na vzestupu zejména v druhé polovině roku 2013. I to je jeden z důvodů, že policejní statistiky vykázaly pokles nápadu trestné činnosti ve služebním obvodu Štětí o 106 trestních věci oproti roku 2012.

„Důležitou úlohu sehrává velmi dobrá místní a osobní znalost strážníků a asistentů prevence kriminality. Se čtveřicí asistentů máme dobré zkušenosti, proto je za podpory Ministerstva vnitra zaměstnáváme i v tomto roce. Klademe důraz na profesionalizaci výkonu služby všech 19 strážníků a na jejich technické vybavení. Letos se mimo jiného účastní služební přípravy pod vedením instruktorů Policie ČR. Očekávám, že k zabezpečení veřejného pořádku a větší efektivitě činnosti ve Štětí přispěje přijetí koordinační dohody o vzájemné spolupráci mezi městem a Policií ČR," říká starosta Štětí Tomáš Ryšánek.

Vedle bezpečnostních složek se na boji proti kriminalitě a protiprávním jednání osob podílí spolu s radnicí i občané, sdružení a organizace, kteří se zapojili do realizace strategického plánu sociálního začleňování.

„Ten vyšel ze spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. S jeho přípravou jsme začali už v loňském roce. Ze zhruba 50 osob jsme vytvořili čtyři pracovní skupiny, které se zaměří na uskutečnění krátkodobých a posléze i dlouhodobých cílů. Chceme postupovat po krocích od méně náročných úkolů ke složitějším. Příkladem je ustanovení domovních výborů a pozice domovníků v obytných objektech sociálně vyloučených lokalit, otevření Klubu mládeže s programem, který osloví mladé lidi, vytvoření jedné přípravné třídy pro budoucí prvňáčky z rodin žijících v těchto lokalitách. Velký důraz je v dokumentu kladen na zaměstnanost. Úřad práce například dnes pořádá první schůzku s nezaměstnanými, které vytipovala pro zapojení do projektu Zaměstnávání v sociálně vyčleněných lokalitách společnost Naděje. Tato aktivita se plánuje na každý týden," vysvětluje Pavla Lípová, vedoucí sociálního odboru Městského úřadu ve Štětí.

Připravovaný a již nastartovaný soubor projektů a opatření s podporou dotací a grantů se dotkne větší části obyvatel města, kteří se ocitli ve vyloučených lokalitách nebo na jejich okraji. Při zapojení a důslednosti jim může pomoci najít cestu zpět.