Nejméně nákladné, za téměř milion korun, byly úpravy v herně stolního tenisu, která se nachází v bývalém krytu pod městskou tržnicí. Příznivci hry s nejmenším míčkem tak mají nyní důstojné zázemí.

Výrazně nákladnější byly obě zbývající akce.

„Před zimou se podařilo téměř dokončit u ZŠ v Ostrovní ulici atletický ovál s umělým povrchem, uvnitř se sektory pro technické disciplíny a míčové hry. Chybí dokončit jeden sektor a oplocení. U této akce jsme původně počítali s vypsáním výzvy pro dotace, ale té jsme se nedočkali, proto jsme investici ukončili z vlastních prostředků za zhruba deset milionů korun. K realizaci nám přispěla společnost Mondi dotací téměř tři miliony korun. Areál budou využívat nejen školy, ale i nově založený atletický klub," vysvětluje Miroslav Andrt, místostarosta města.

Před týdnem byla dokončena rekonstrukce části městského stadionu. Zrušeno bylo dlouho nevyužívané házenkářské hřiště, o které se ucházeli jak fotbalisté, tak tenisté. Nakonec došlo k dohodě, když zde vznikla dvě hřiště s umělým trávníkem.

Na jednom budou moci trénovat mladí fotbalisté, na druhém s tvrdším povrchem tenisté. Výhodou je, že obě jsou osvětlena a můžou se využívat i za kratších dnů. Navíc díky této rekonstrukci mohl vzniknout ještě čtvrtý antukový kurt.

I tuto akci s nákladem téměř devět milionů korun město provedlo z vlastního rozpočtu.

Město pamatuje i na své místní části. Letos se realizovalo kompletní veřejné osvětlení v Radouni a částečně na Brocně s nákladem téměř 4,5 milionu korun. Štětí se bude ucházet o dotace na odkanalizování pěti místních částí, které se nacházejí v pásmech ochrany vod. Jedná se o tři akce, jednak o propojení obcí Brocno, Chcebuz a Radouň řadem do čistírny odpadních vod v Radouni, další je vybudování kanalizace ze Stračí do čističky ve Štětí a v Počeplicích se samostatnou čistírnou.

Přes tyto záměry zůstávají bez kanalizace ještě místní části Čakovice, Újezd a Veselí, kde se uvažuje výhledově o zajištění mobilního svozu odpadních vod do Radouně. V Počeplicích a v Hněvicích se ve formě studie chystají protipovodňová opatření.

Ve fázi projektové přípravy je stále parkoviště u nádraží v Hněvicích. Původně zde mělo vzniknout plocha pro osobní automobily, tak točna pro autobus.

„Krajský úřad nás však upozornil, že vstupuje v jednání s Českými drahami o vybudování přestupního terminálu pro autobusy, který by vznikl přímo u hrany nástupiště. Proto jsme nechali projekt přepracovat a kapacita parkovacích míst se tak výrazně zvýšila. Tímto projektem chceme aspirovat do nových evropských programů, kde se předpokládá vypsání výzvy na jaře v příštím roce," dodává místostarosta Miroslav Andrt.