Celkem bylo přijato deset žádostí o dotace. Celková částka požadované dotace na realizace projektů činí 123.911 Kč. Úplný seznam žadatelů můžete vidět na www.maspodripsko.cz.

V rámci výzvy hodnotitelská komise rozdělí na podporu veřejně přístupných akcí společenského, kulturního, sportovního nebo vzdělávacího charakteru celkem 80.000 Kč. V pátek 28. 2. zveřejní MAS Podřipsko výsledky jednání komise na www.maspodripsko.cz a dozvíme se tak, která z žádostí bude tou úspěšnou.

Klára Kolorosová, MAS Podřipsko