O opravách roudnického mostu, který je v havarijním stavu, rozhodli už krajští zastupitelé schválením investičního záměru nákladem 150 milionů korun. Termín stavebních prací bude jasný po vyřízení potřebné dokumentace.

Kvůli špatnému stavu musely úřady snížit tonáž roudnického mostu pro projíždějící auta. Konstrukčně nevyhovuje dopravnímu zatížení na silnici II/240 a svým stavem ohrožuje silniční dopravu, dopravu na železniční trati a chodce procházející pod mostem. Záměr podpořili na posledním předvolebním zasedání všichni krajští zastupitelé. Následovat bude vyhlášení výběrového řízení. Dodavatele stavby, úhradu nákladů, případně žádost o dotaci z evropských fondů projedná už nové zastupitelstvo. S opravami by se mělo začít co nejdříve, aby nemusel být most uzavřen.

Železobetonový most ve Štětí, který byl dokončen v roce 1973, je rovněž ve špatném technickém stavu. V plánu je oprava jeho konstrukce a rozšíření, tak aby se zaručila větší bezpečnost pro chodce. Chybí tu osvětlení a zábradlí je nízké. Ministerstvo dopravy, respektive Státní plavební správa, v souvislosti s navrhovanou rekonstrukcí požadovala, aby se zvýšila výška pro podplouvání větších plavidel o 150 centimetrů, což by ovšem znamenalo výrazné zvýšení nákladů na stavbu a prodloužení její realizace.

Proti tomu se ohradil investor, kterým je Ústecký kraj. „Ministerstvo dopravy nám zaslalo dopis, ve kterém již netrvá na zvýšení mostní konstrukce. Informovali jsme o tom Povodí Labe a další dotčené instituce. Ministerstvo dopravy tedy vydá kladné stanovisko, které bude sloužit jako podklad pro vydání stavebního povolení. Počítáme, že ho budeme mít ještě v letošním roce, a budeme tedy už jen vyhlížet vhodný dotační titul," uvedla na dotaz Deníku mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová.

Podle informací dojde k úpravám šířkového uspořádání prostřední vlečky, postranních pásů pro silniční dopravu o šířce tří metrů. Oboustranný chodník oddělí od silnice bezpečnostní pruh. Novinkou bude pruh pro cyklostezku. Předmostí v Hněvicích stejně jako na nájezdu na štětském předmostí, kde má být svedena cyklostezka, se dispozičně nezmění.

Sjezd z mostu ve Štětí má být veden nově do prostoru autobusového nádraží, kde chtěla společnost Lidl postavit nákupní centrum, ale dosud se nevyjádřila, dále na ulici Cihelná a do nové okružní křižovatky. Pro osobní dopravu bude zachována možnost využití současného sjezdu podél vlečky s napojením do ulice 9. května.

Rekonstrukce štětského mostu bude náročná, a pokud dojde k uzavření vozovek a chodníku, bude město usilovat o zavedení přívozu, který zde fungoval až do roku 1973, kdy byl most uveden do provozu.