Po vytěžení bude oblast nejspíš využívána k rekreaci a rybolovu, ale snahou těžařů ve spolupráci s ochránci přírody je ještě předtím přilákat ptactvo, aby lokalita žila nejen vegetací, ale i faunou.

Prvním přínosem bylo umístění první čtyř betonových ostrůvků na hladinu jezera. Ornitologové očekávali, že se na nich uhnízdí vzácný druh rybáka obecného. Šestiboké hranoly z vláknobetonu vysypané štěrkem jim měly vytvořit ideální podmínky pro hnízdění.

Podle aktuálních informací je v ČR asi 600 párů rybáků, z toho šedesát jich už hnízdí na dříve vybudovaných betonových ostrovech

„Rybáci přilétají do Čech z jižních krajů v průběhu dubna a května a zdržují se, dokud nevyvedou mladé. První snůšky mohou přijít na začátku května, zhruba po třech týdnech se ptáčata vyklubou a za další tři až čtyři týdny vyrostou díky potravě bohaté na drobné rybky a větší vodní hmyz. Na ostrůvcích mohou být vedle sebe i tři nebo čtyři páry rybáků, každý z nich mívá v průměru tři vejce. Jakmile rybáci vyvedou mláďata, což bývá v červenci, opustí hnízdiště a pomalu se přesunují na jih," tvrdí Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.

Jak tomu skutečně letos bylo, se v příštích dnech zeptáme roudnického ornitologa Stanislava Chvapila.