„Vzhledem k tomu, že postihnout konkrétního přestupce není jednoduchá záležitost, byl cíleně na tento nešvar využit kamerový systém, jehož záznamy slouží jako důkaz pro přestupkové a případně i trestní řízení. V průběhu jednoho dne, kdy se strážníci na tento problém zaměřili, byli takto usvědčeni čtyři konkrétní studenti ze spáchání přestupku," uvedl Zdeněk Cuchý, šéf strážníků. Zatím vše řešili strážníci domluvou, příště to tak nebude.