Během následujících let obce, podnikatelé a neziskové organizace v tomto regionu budou moci proinvestovat přes 80 milionů korun z fondů Evropské unie. První výzvy pro předkládání žádostí o dotace jsou plánovány již na zimu 2017. Zájemci by tak měli začít s přípravou projektů a pracovníci MAS Podřipsko, která sdružuje 29 měst a obcí, jim ochotně pomůžou.

V první vlně výzev budou obce moci čerpat dotace na budování chodníků a dalších prvků podporující bezpeč¬nost v dopravě, což jsou projekty, které má ve svém programu většina obcí. Podporu můžou získat i pro modernizaci a zvýšení kapacit mateřských a základních škol.

„Ve strategii se myslí i na zemědělce, kteří můžou získat peněžní prostředky na pořízení nových strojů. Podpořeni budou i ostatní podnikatelé, kteří svou činnost zahajují a potřebují k tomu nové technologie nebo stavební úpravy svých provozoven. V příštím roce bude vyhlášena ještě průběžná výzva na organizaci příměstských táborů a dětských klubů, které by měly primárně ulehčit sladění pracovních a rodinných povinností maminek malých dětí.

V následujících letech získají podporu obě naše větší města Štětí a Roudnice nad Labem, která budou propojena se svými místními částmi cyklostezkami, které, doufejme, ulehčí složité dopravní situaci v obou centrech Podřipska. Pro turisty je v blízkosti hory Říp již připravován projekt pro aktivní trávení volného času, který zajisté uvítají i místní občané. Ve Štětí v oblasti CHKO Kokořín dojde k výsadbě zeleně na orné půdě. Zemědělští podnikatelé, kteří mají zájem o rozšíření zemědělské výroby i o zpracování svých produktů, budou moci žádat o dotaci v roce 2018," uvedl ředitel MAS Podřipsko Jan Broft.

Subjekty mají velkou šanci získat podporu při realizaci podnikatelských záměrů s možností zaměstnání osob se sníženou pracovní schopností nebo osob jinak ohrožených sociálním vyloučením. Navíc MAS Podřipsko ve spolupráci s Úřadem práce vytvoří nové centrum, které bude od roku 2019 pomáhat lidem v nelehké situaci vzniklé při ztrátě zaměstnání.

„Pokud se najdou zájemci, kteří by se chtěli stát nositeli některého z uvedených projektů, jsme připraveni jim poskytnout radu a pomoc a dovést jejich návrh ke zdárnému konci. Jsme k dispozici každý pracovní den od 8 do 17 hodin v kanceláři v Očkově ulici za Galerií moderního umění," dodává Jan Broft.