Skupina dostala možnost přivádět do Podřipska finanční prostředky nad rámec běžných dotací rozdělovaných ministerstvy a kraji. Aby však mohla pomoci realizaci projektů v městech a obcích, musí vypracovat strategii rozvoje celého regionu. Právě k tomu potřebuje pomoc občanů.

V první fázi strategie skupina uskutečnila průzkum pomocí dotazníků, ve kterých občané vyjadřovali svůj názor o tom, kam by měly případné investice putovat. Druhá fáze, která je od poloviny června v plném proudu, je ve znamení debat s občany.

Na nich má každý z účastníků možnost přispět do diskuse a tím se podílet na utváření finální podoby strategie a definitivně tak určit budoucí výběr projektů. Další z pěti setkání se bude konat ve středu 25. června od 16 hodin v Kulturním době v Hrobcích.

Třetí fázi bude představovat sběr formuláře projektových záměrů, který je však dostupný už nyní na webových stránkách Místní akční skupiny Podřipsko.