Pro takový počet lidí, i když přijedou ve třech dnech, je velmi náročné zabezpečit bezpečnost, sociální služby a pořádek. „Proti loňsku jsme změnili provozovatele sociálního zázemí, který vedle zhruba 45 záchodků zajistil i umývárny. Zvlášť měli sociální zázemí provozovatelé prodeje a atrakcí. Zvýšila se i dohled prostřednictvím najaté bezpečnostní agentury, posíleny byly i policejní hlídky. Díky tomu nedošlo k žádné krádeži motorových vozidel, pouze u jednoho bylo nahlášeno poškození zaparkovaného automobilu. Včera začali naši brigádníci kompletní úklid lipové aleje, přilehlých prostor a cest, a to i v katastru Mnetěše," uvedl starosta Krabčic Jiří Šimáček.

Po letech se na Řipskou pouť vrátila tradiční chovatelská výstava. Základní organizace má zázemí v areálu parkoviště a informačního centra a letos ho dala k dispozici návštěvníkům, kteří se rozhodli výstavu navštívit. „Výstava byla velice úspěšná, ze 100 králíků a drůbeže ve 30 voliérách se většina chovného materiálu prodala. K viděni byla i další drobná zvířata, o která pečuje většina z našich 23 členů," řekl Zdeněk Kouba, místopředseda rovenské základní organizace Českého svazu chovatelů.