Starosta Krabčic Jiří Šimáček jako hlavní organizátor Řípské pouti měl letos vedle tradičních starostí s umístěním stánkařů a provozovatelů atrakcí ještě jeden problém, a sice přesvědčit veřejnost, že zařazení skupiny Ortel jako jedné z aktuálně nejúspěšnějších českých kapel do kulturního programu patří. Proti jejímu nedělnímu hodinovému vystoupení se totiž ohradila i část odpůrců. Veřejnost se tak obává, že by mohlo pod úpatím hory dojít ke konfrontaci příznivců a odpůrců, respektive ke střetu extremistů.

Větší míru rizika vzali na vědomí

„Bezpečnost při pouti je tradičně zajištěna smluvně s bezpečnostní agenturou a na požádání s Policií ČR. Letos bereme na vědomí větší míru bezpečnostního rizika a zajišťujeme adekvátní opatření, což při tak velké akci děláme každoročně. Co se týká úspěšné skupiny Ortel, není známo, že by při jejich vystoupeních docházelo k nějakým střetům extrémistů. Jsme si vědomi toho, že Říp je svou polohou dobře dostupný Praze a tudíž i tamním příznivcům či odpůrcům této skupiny.

Z důvodů bezpečnosti zejména rodin s dětmi jsme zvolili pro její vystoupení neděli a denní dobu ve 13 hodin, tedy před závěrem pouti. Nejvíc dětí podle statistik totiž navštěvuje pouť v sobotu a také v pátek, kdy probíhá i benefiční provoz atrakcí pro potřebné děti. Chtěl bych zdůraznit, že si našeho poutního místa velice vážíme a nesouhlasíme s jakoukoli radikalizací, nicméně také nesouhlasíme s omezováním osobních svobod a názorů," prohlásil starosta Šimáček.

Shromáždění obec nepovolila

Řípskou poutí žijí i obce kolem hory, ve kterých během prodlouženého víkendu panuje zvýšený provoz motorových vozidel. Ta parkují, kde se dá. Například Obecní úřad v Mnetěši vypomáhá Krabčicím se zajištěním výběru vstupného z jižní strany hory a soukromníci nabídnou i místa pro parkování aut. Letos se na obecní úřad také obrátil Adam Šenk, jeden z členů petičního výboru proti koncertu kapely Ortel na Řípské pouti, s oznámením o shromáždění fyzických osob.

„My jsme mu zaslali vyjádření, že oznámení není úplné. Protože se jedná o shromáždění pod širým nebem, je třeba doložit souhlas majitele pozemku, na kterém se bude konat. Ptal jsem se u Lobkowiczů, kteří jsou majiteli pozemků, a ti souhlas ke shromáždění nedali. Není tudíž povolené," vysvětlil starosta Mnetěše Martin Minarčík.

„Policie ČR bude dohlížet na klidný průběh celé Řípské pouti. Na základě zjištěných informací budou přijata standardní bezpečnostní opatření. Pokud v průběhu koncertu dojde k porušení zákona například v podobě závadových textů, policie bude postupovat podle svých pravomocí," doplnila Veronika Hyšplerová, komisařka oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje.

Na pouť přijíždí tradičně mnoho rodáků a přátel Podřipska. Přijede i skupina obyvatel až z Klenčí pod Čerchovem, z nichž někteří jsou příznivci skupiny ORTEL. Šumavský městys udržuje řadu let přátelské styky s podřipským Klenčem. „Dostali jsme informaci od tamního zastupitele Jiřího Anderle, že přijedou dvěma automobily a chtějí nás po pouti navštívit. Když jde o neoficiální návštěvu, přijmeme je a pohostíme. Oficiální návštěvy v rámci přátelských styků našich obcí probíhají každý druhý rok, loni jsme byli hostiteli my," prozradil Zdeněk Justa, starosta Klenče.