Nadace se chystá rozdělit celkem čtvrt milionu korun, každý ze zájemců může požádat až o 50 tisíc korun. Vůbec poprvé se o podporu svých projektů mohou hlásit i obce a jejich sdružení. Termín pro podání žádostí je 29. září.

„Zájemci se mohou ucházet o příspěvek ve dvou tematických oblastech. První je zaměřena na budování lidských vztahů, posilování mravních hodnot a odpovědnosti jedince. Druhá cílí na mladou generaci, její zdravý růst a strategické plánování," uvedla manažerka pro vztah s dárci Kateřina Valešová.

Žadatelé, kteří si s žádostí nevědí rady nebo chtějí svůj záměr nejdříve prokonzultovat, mají možnost obrátit se na programového manažera nadace Petra Veselého (475 208 258). Konzultace poběží do středy 24. září. Více informací o grantech na www.komunitninadace.cz.