Po zveřejnění informací o záměru a odporu obyvatel pravobřežných Pístů a Budyně nad Ohří v Litoměřickém Deníku se ozvali další odpůrci stavby z obou břehů, kde se nachází rekreační zóna.

„Obávám se, že výstavba MVE významně naruší životní prostředí a znehodnotí tak toto krásné, přírodní místo pro odpočinek a relaxaci obyvatel ze širokého okolí. Jsem přesvědčená, že informace o záměru vybudovat MVE na jezu Hostěnice Písty byla většině občanů Hostěnic i okolních vesnic, kterých se to týká, do této doby neznámá," napsala redakci Helena Smolová z Brozan nad Ohří.

„Samozřejmě jsem proti. Taková stavba tu nemá co dělat," uvedla další obyvatelka, tentokrát z Pístů.

close Hostěnický jez. zoom_in

„Bylo mnoho odvážlivců s nápadem, jak svázat široký vodní tok na jezu do úzkého proudu na nějakou turbínu. Nikdo však z nich nepočítal, co to udělá těm ostatním okolo nich. Lidem, fauně, blízkému i vzdálenému přírodnímu rázu. Jestli bude dost vody do náhonu Mlýnské strouhy, prokopané někdy v 16.století mlynářem Fabiánem, na již stávající MVE v Brozanech nad Ohří? Jestli zbude dost vody na symbolický přeliv přes hranu jezu, a to nejen pro masáž vodního proudu pod jezem? Jestli to nebude znamenat smrt mnoha vodním živočichům?" klade otázky Oldřich Krejčí z Hostěnic.

Rozhodně proti stavbě je i Václav Bešta, starosta městyse Brozany nad Ohří, pod který Hostěnice spadají. „Nesouhlasíme s tímto záměrem. Pro nás je tato lokalita rekreační zónou. O změně tohoto stanoviska neuvažujeme," uvedl starosta.

close Hostěnický jez. zoom_in

Dále potvrdil, že o jez mají zájem investoři už delší dobu. „Před časem chtěli elektrárnu postavit i na levém hostěnickém břehu. Tomu jsme zabránili tím, že jsme získali pozemek, kde by mohla stát do majetku městyse," vysvětlil.

Jinak je tomu však na pravém břehu, kde zamýšlí investor, společnost KM-PRONA, vybudovat vodní elektrárnu se dvěma turbínami.

Současný záměr je nejdále ze všech, které tu za posledních dvacet let vznikly. Investor jej tentokrát dotáhl až do procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Dokonce už získal do svého majetku pozemek na břehu, kde by stavba měla vyrůst. O tom, zda elektrárna vznikne zatím není rozhodnuto. Klíčový bude výsledek EIA. Se stavbou však nesouhlasí jak dotčení obyvatelé, tak město Budyně nad Ohří, která stavbu neumožňuje v územním plánu. Své připomínky mají i další instituce.

Kauzu i nadále sleduje podripsky.denik.cz