„Postupujeme přesně podle tohoto nařízení. Přidáno v tarifních mzdách o pět procent dostanou nejen lékaři, ale všichni naši zaměstnanci. V součtu toto navýšení představuje ročně 12 až 14 milionů korun.V navyšování a v procesu přehodnocování platů pokračujeme kontinuálně i mimo rozhodnutí vlády. Snažíme se přispívat ke spokojenosti našich zaměstnanců, jak je to jen možné, a oni nám to dávají najevo. Dokazuje to výsledek anketního hodnocení v rámci ČR, kde naše nemocnice obsadila 17. místo právě v oblasti spokojenosti zaměstnanců. Svůj názor v ní uvedlo 288 našich pracovníků," říká Radek Lončák, předseda Správní rady a výkonný ředitel Městské nemocnice Litoměřice.

Litoměřická nemocnice si vede dobře i v hodnocení po ekonomické stránce. „Mezi nemocnicemi zřízenými městy a obcemi jsme v oblasti finančního zdraví skončili čtvrtí z celé ČR. Je to výborný výsledek svědčící o dobré ekonomické kondici našeho zařízení," doplnil Vladimír Kestřánek, ředitel pro ekonomiku a provoz.

Městská nemocnice v Litoměřicích se snaží získat na svá oddělení mladé lékaře, proto od letošního září nabízí studentům 5. a 6. ročníků oboru všeobecné lékařství na všech lékařských fakultách motivační příspěvek až do výše 10 tisíc korun měsíčně. Na příspěvek dosáhnou studenti, kteří projeví vážný zájem pracovat po ukončení studia jako lékaři v litoměřické nemocnici.

Také pro Podřipskou nemocnici s poliklinikou v Roudnici nad Labem byl letošní rok velmi úspěšný. Výrazně se zvýšil zájem pacientů o péči ze sousedních regionů, což je výsledek kvalitní práce zaměstnanců a odraz velkých investic do všech oddělení.

„Vedení nemocnice se proto rozhodlo ocenit snahu personálu a péči o pacienty a uvolnilo z rezervních zdrojů několik milionů korun na vánoční odměny pro své zaměstnance. K tomu rozhodnutí jsme dospěli i přesto, že část této péče, poskytnuté nad rámec objednávky pojišťoven, zůstává stále neuhrazena," vysvětlil Tomáš Krajník, ředitel nemocnice.

Podřipská nemocnice naposled zvýšila tarifní platy letos v lednu, a to o šest procent. Od Nového roku připravuje navýšení tarifních mezd všem zaměstnancům o pět procent a její vedení věří, že u oborů, kde je na trhu dlouhodobý nedostatek personálu, se podaří najít rezervu pro ještě větší nárůst platů.