„Vydána byla nová pexesa s obrázky kostelů a kaplí, zapojených do Noci kostelů v naší diecézi, která tematicky navazují na pexesa vydaná ve dvou předchozích letech, brožury-poutnické pasy, do kterých můžete sbírat razítka z navštívených míst a následně tak získat certifikát poutníka Noci kostelů, a pohlednice. Na některých místech budou k dispozici čokolády s logem Noci kostelů," uvedla Jana Michálková, mluvčí Biskupství litoměřického.

Děti do 15 let se mohou zapojit do výtvarné soutěže na téma „Na křídlech andělů aneb andělé dětskýma očima", zájemci nad 16 let pak mohou fotit stavby kostelů. Fotografická soutěž je nazvaná „Tvář kostela aneb exteriér kostela objektivem fotoaparátu". Nejlepší snímky budou v příštím roce použity pro vydání dalšího dílu pexesa Noci kostelů.


Program Noci kostelů na Litoměřicku a Podřipsku

Děčany-Solany, kostel sv. Martina
Dlažkovice, kostel sv. Václava

Chotiněves, kostel Farního sboru ČCE
18.00-18.00 h Duchovní slovo a modlitba
18.00-18.30 h Zpěv dětí – pěvecký sbor Smajlíci
18.30-19.00 h Labyrint světa a ráj srdce 19.00-20.30 h Koncert
20.30-22.00 h Promítání filmu
22.00-22.00 h Závěrečné duchovní slovo, modlitba, požehnání

Keblice, kostel sv. Václava

Křešice-Zahořany, kostel Nejsvětější Trojice

Libochovany, kostel Narození Panny Marie
18.00 h Zahájení a přivítání
Koncert dětského sboru Vinohrádek
19.00 h Luděk HAVEL – všestranný muzikant, stříbrný finalista prestižní soutěže – Klavírista roku 2015
Volná improvizace barokního stylu
Prohlídka varhan s výkladem
20.00 h Prohlídka kostela
Rozjímání
Doba, oděvy, předměty, souvislosti
21.00 h Duchovní slovo, duchovní hudba, liturgie
22.00 h Prohlídka kostela
23.00 h Zapálení svíček, zakončení, rozloučení
Soutěž v malování, určená dětem na téma „Andělé".

Libochovice, Sbor Dr. Karla Farského
Libochovice, kostel Všech svatých 17:00 – 17:45 hodin
Prohlídka kostela Všech svatých, příležitost k meditaci, rozhovoru s knězem, slavení svátosti smíření…

LITOMĚŘICE
Kaple Božího Milosrdenství
Kaple sv. Jana Křtitele
18.00-22.00 h Volná prohlídka
Kaple sv. Štěpána (Hospic)
15.30-16.15 h Šavlozubý ponožky (hudební program pro malé i velké)
16.15-19.00 h Žertovné soutěžení pro děti (Přijďte si s námi zkusit věci, které si jinde nezkusíte! Třeba jízdu na invalidním vozíku, střelbu ze stříkačky apod.)
16.15-23.00 h Ochutnávka mešních vín (Věděli jste, že vinohrad, na kterém rostou hrozny pro výrobu mešních vín, nesmí být chemicky ošetřován? A že pro vína, která jsou užívána při liturgii, jsou stanovena i další přísná pravidla?
16.15-19.00 h Staň se tvůrcem vitráže! (Děti se mohou dozvědět něco o tom, co je to vitráž, zkusit si její výrobu a alespoň na papíře si ji odnést domů)
16.15-23.00 h Stopy světla, stopy lásky
(„Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou." Albert Schweitzer)
22.45-23.00 h Slavnost odevzdání
(Každého, jehož stopu jste v kapli zanechali, odevzdáme v modlitbě Stvořiteli)

Katedrála sv. Štěpána
17.00-22.00 h Otevřena věž katedrály
19.00 h Otevření katedrály
19.15-19.50 h Liturgický rok ve varhanní hudbě (hraje pan A. Kubišta)
20.00-20.45 h Koncert duchovní hudby v podání Mužského sboru Páni kluci – Concentus ludibundus
21.00-21.50 h Umělecko-historická přednáška probošta kapituly J. Hladíka
22.00-22.55 h Volná prohlídka katedrály a katedrálních varhan s možností zahrát si na ně
23.00 h Uzavření katedrály

Kostel sv. Jakuba s klášterem
18.00-22.00 h Volná prohlídka, možnost ztišení a meditace
20.00-21.00 h Liturgická hudba, gregoriánský chorál
21.00-22.00 h Ztišení a meditace

Kostel sv. Ludmily
18.00-21.00 h Možnost volné prohlídky nádvoří bývalého kapucínského kláštera
18.00 h Zahájení – úvodní slovo a historicko-naučný exkurz
18.30-19.00 h Komorní kytarový orchestr paní Zdislavy z Lemberka
19.00-20.00 h Kytlický chrámový sbor (pod vedením MUDr. M. Šťastné)
20.00-21.00 h Hudba Litoměřické scholy – mladí křesťané naší farnosti
21.00-21.20 h Biblické příběhy – Divadelní soubor Li-Di
21.20-22.00 h Varhanní hudba a možnost meditace při svíčkách
22.00-22.20 h Biblické příběhy – Divadelní soubor Li-Di
22.20-23.00 h Varhanní hudba a možnost meditace při svíčkách
23.00 h Závěr, uzavření kostela
Litoměřice, kostel sv. Václava
Litoměřice, kostel sv. Vojtěcha
18.00-18.30 h Volná prohlídka s možností komentáře
19.00-20.00 h Hudební blok – vystoupení žáků litoměřické ZUŠ
20.15-20.45 h Varhanní hudba, ukázka varhan
21.00-21.45 h Duchovní hudba – sbor Bell canto
22.00-22.20 h Biblické čtení
23.00 h Uzavření kostela

Kostel Všech svatých
8.00-12.30 h Den kostelů – program pro žáky ZŠ (prohlídka kostela v délce cca 45 min. s ukázkou varhanní hudby; pro objednané skupiny)
V průběhu celého večera
Možnost prohlídky kostela (s ohledem na mši sv.), setkání a rozhovor s duchovním a přítomnými věřícími.
14.00-18.00 h Otevřený kostel
(kostel otevřený všem, kdo by rádi přišli odpoledne – nahlédnout, spočinout, meditovat)
18.00-19.00 h Zahájení
(mše svatá za město Litoměřice a za oběti všech válečných konfliktů, které prošly naším krajem, za ukončení všech válečných konfliktů ve světě a za jejich oběti; s hudbou Litoměřického chrámového sboru)
19.00-20.00 h Chvála liturgii – Laudate liturgiae – aneb vyznáte se v křesťanské liturgii?
(naučný pořad spojený s výstavkou liturgických předmětů v sakristii kostela)
20.00-20.45 h Varhany předmětem Vašeho zájmu
(prohlídka varhan a ukázky varhanní hudby – varhaník M. M. Kaiser)
21.00-22.00 h Koncert sborů Puellae cantantes, Syrinx a Singing Friends
22.00-22.45 h Křížová cesta – modlitba i příběh v podání mladých farnosti
23.00-23.45 h Vystoupení vokálního uskupení Appendix
23.45-24.00 h Závěrečná modlitba s požehnáním

Litoměřice, kostel Zvěstování Panny Marie
18.00-22.00 h Kostel otevřen
Výstava fotografií litoměřického fotografa J. Rottera s názvem „V zaujetí" (Jedná se o výběr fotografií jezuitského kostela z několika posledních let.)
20.00 h Autorská komentovaná prohlídka výstavy (autor J. Rotter)
Modlitebna Církve adventistů sedmého dne
18.00-22.30 h Můj vztah k Bohu a Bibli (příběhy lidí, kteří přibližují svou víru)
18.00-22.30 h Videoprojekce a hudba
Opisování Bible
Zajímavosti hodnověrnosti Bible
Modlitebna Církve československé husitské
Litoměřice, modlitebna Evangelické církve metodistické
17.00-21.00 h Prohlídka s komentářem
Bratrská jednota baptistů (Červený kostel)

LOVOSICE
Mírový kostel CČSH
18.00-19.00 h Consortium musicum, z.s. 18.00-18.05 h Zvonění na kostelní zvon
21.00-22.00 h Pěvecký soubor lovosického gymnázia In flagranti

Kostel sv. Václava
Po celý večer:
Možnost napsat na lístky svá poděkování a prosby, které se budou číst během modlitby při svíčkách od 22.45 hod.
Po Májové pobožnosti začne přepisování Bible.
15.30-15.45 h Divadlo (vystoupení dětí z charitního zařízení Amicus)
15.50-15.55 h Vyzvánění zvonů
16.00-16.30 h Vystavení Nejsvětější Svátosti, Májová pobožnost se svatým přijímáním
16.30-17.15 h Koncert se speciálním komentářem (sbor Letušky ZŠ Antonína Baráka – Lovosice)
17.30-18.30 h Koncert (Lovosický chrámový sbor a Lovosický žesťový kvintet)
19.00-20.00 h Slavnostní mše svatá (s úvodním vysvětlením významu liturgických činností, promluvou pro všechny a komentářem)
20.00-20.30 h Komentovaná prohlídka kostela, místo pro dotazy
20.30-21.00 h Zajímavosti z Bible 21.00-21.30 h Komentovaná prohlídka kostela, místo pro dotazy
21.30-22.00 h Růženec – je to přívěšek anebo…
22.00-22.45 h Koncert 22.45-23.15 h Modlitba při svíčkách za přítomné, město a svět, požehnání a poděkování

Sulejovice, kostel Nejsvětější Trojice
18.00-18.05 h Uvítání
18.05-18.30 h Adorace Nejsvětější Svátosti s májovou pobožností
18.30-20.00 h Prohlídka kostela, varhan, věže, dětských kreseb…
20.00-20.45 h Zpěvy z Taizé (pěvecký sbor In Flagranti)
20.45-21.30 h Koncert křesťanských písní (zpěv – Eva Fertálová kytara a zpěv – Martin Burian housle – Milan Gábor kytara, zpěv – Petr Štecha)
21.30-22.30 h Koncert Lovosického žesťového kvintetu (trubky – Zdeněk Honců st., Zdeněk Honců ml., pozouny – Dušan Barva, Ladislav Starý tuba – František Beneš)
22.30-22.45 h Ticho jako v kostele (ztišení při svíčkách ukončení – poděkování v modlitbě)
Světec,

Třebenice, sál Českobratrské církve evangelické
17.00-17.30 Kostelní hra pro děti
18.00-18.30 Koncert Consonare
19.00-20.00 Bohoslužba

Roudnice nad Labem
Kostel Narození Panny Marie
18:00-19:00 Mše
19:00-20:00 Prohlídka varhan s varhanicí Lenkou Vaškovou
20:00-21:00 Neplačte pro mne příliš
Milada Horáková: Dopisy z cely smrti * J. S. Bach: 6 suit pro violoncello hraje Judita Škodová čte Zuzana Horáková. Dopisy psané v posledních dnech a hodinách před popravou, které se ke svým adresátům dostaly o 40 let později nebo vůbec
20:00-23:00 Varhany nebo violoncello nebo ticho v kostele
Možnost ztišení v kostele osvětleném jen svíčkami. Do ticha vstupují hudební improvizace.
23:00-23:15 Závěrečná společná modlitba
Mini jarmark na klášterní zahradě
Svatý Pampalini a spol.
Projekce krátkých filmů z Letní filmové školy TAU konané v prostorách kláštera
Výstava Autismus v říši slov
Stojí mimo normu, chovají se divně, jsou jiní, vybočují. Lidé s autismem. O jejich světě víme jen tolik, kolik nám řeknou oni sami. Nikdo jiný jej nezažije, nikdo se do jeiich krajiny nepodívá, nikdo jiný jí nerozumí. Pojďte s námi prostřednictvím li
Výstava Moment 2014
komorní výstava fotografií ze života na faře
Výtvarná dílna nejen pro děti

Velké Žernoseky, kostel sv. Mikuláše
Po celou dobu konání akce výstavka liturgických předmětů a oděvů a kroniky obce
18.00 h Zahájení – zvon
Koncert pěvců katedra UJEP Ústí nad Labem
18.30 h Slovo a modlitba za obec – duchovní správce kostela
Setkání s dětmi – malování zvonů
19.00 h Vystoupení dětí – Vinohrádek ZŠ Žalhostice
Výstavka obrázků dětí z Nocí kostelů minulých let
19.30 h Volná prohlídka kostela a doprovodu varhan
V případě zájmu vstup ke zvonu za doprovodu organizátora
Povídání o historii a také o současnosti kostela – varhany
Rozhovor s duchovním
21.30 h Závěrečné slovo a modlitba při svíčkách za naši obec, farnost, za každého z nás a za naše blízké i ty, kteří jsou již v nebi
22.00 h Ukončení

Žitenice, kostel sv. Petra a Pavla