Ke čtyřletému studiu na Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích se letos přihlásilo celkem 86 dětí. Škola jich přijala 72. Ale protože studenti měli podané přihlášky i na jiné školy, v září jich tam nastoupí 43. K osmiletému studiu se přihlásilo 41 dětí a 36 jich z toho bylo do primy přijato. V září ale zasedne do lavic jen 28 z nich.

Gymnázium v Lovosicích si podle ředitele Marka Buška vybralo letos více než sto dětí, které se hlásily ke čtyřletému i k osmiletému studiu. „V pátek vypršela lhůta pro podávání zápisových lístků. Z tohoto důvodu už jsme rozhodli, že od září otevřeme jednu třídu čtyřletého studia pro 30 studentů a jednu třídu osmiletého studia taktéž pro 30 dětí," uvedl Bušek.

Také roudnické gymnázium nemohlo přijmout všechny zájemce. K osmiletému studiu se tam přihlásilo 71 dětí a přijato jich bylo 22. „Bohužel z kapacitních důvodů jsme nemohli přijmout větší počet zájemců," poznamenal ředitel roudnického gymnázia a dodal, že ke čtyřletému studiu se hlásilo 66 studentů a zápisový lístek odevzdalo 52 z nich.