Vycházelo se z velkého nárůstu těžké dopravy po zvýšení výroby v papírnách ve Štětí, větší těžby štěrkopísku v dobříňské pískovně a z výstavby masokombinátu na Bezděkově. Větší provoz do centra se nakonec zvýšil kvůli přivaděči od dálnice D8.

Každý ministr dopravy radním slíbil, že obchvat popožene, zůstalo však jen u slibů. Nakonec ani slibovat nemuseli, stavba se přesunula na bedra Ústeckého kraje. Jeho zastupitelé ji zařadili mezi priority dopravních staveb.

„Největším problémem byl výkup pozemků na uvažované trase, při kterém se město snažilo kraji pomoci. V předchozích letech se výkup zastavil z důvodů nevyřešeného majetkové vypořádání v rámci církevních restitucí, v jiném případě výkupem od fyzických osob. Kraj údajně začal už aktualizovat původní projektovou dokumentaci a peníze na stavbu chce získat z evropských fondů," uvedl František Padělek, místostarosta města.

„Můžu potvrdit, že všechny pozemky byly skutečně majetkově vypořádány. Celkem jich bylo 227 a kupní cena všech pozemků je přes 43 milionů korun. V žádném z výkupů částka nepřesáhla tržní cenu dle znaleckého posudku," uvedla Lucie Dosedělová, mluvčí Ústeckého kraje. Stavbu chce kraj financovat z integrovaného regionálního operačního programu. Náklady se odhadují na 300 milionů korun bez DPH. Letos je podle Lucie Dosedělové v krajském rozpočtu 1,15 milionu korun na dokumentaci.

„Samotná stavba obchvatu bude trvat zhruba 15 měsíců. Termín zahájení se odvíjí od toho, zda dotaci z IROP získáme. Předpokládáme, že to nebude dříve než v roce 2017," uvedla Lucie Dosedělová.

Obchvat Roudnice nad Labem tak trochu připomíná dostavbu dálnice D8. Jeho první dvoukilometrový úsek od kruhové křižovatky poblíž bývalého masokombinátu k silnici II/246 Roudnice – Mělník, budovaný v 80. letech, má uprostřed dva mostky, které měly být už loni opraveny.

Nestalo se tak, pracovníci zhotovitele a Správy a údržby silnic Ústeckého kraje při podrobnější kontrole zjistili, že mostky jsou v tak špatném stavu, že oprava se bude muset překvalifikovat do úrovně nové výstavby. To znamená návrat na začátek procesu s novou přípravou a vypsáním výběrového řízení. Doprava na tomto úseku sice nebyla přerušena, ale dočasně převedena do jednoho pruhu nad konstrukcí mostků, které se jeví jako stabilnější.

Obyvatelé města se tedy můžou těšit na nový obchvat a snížení provozu Špindlerovou ulicí a dál jeho centrem.

Řidiče však nepotěší aktuálnější akce, jež jim zkomplikují cestu přes Karlovo náměstí. V Nerudově ulici letos začne rekonstrukce kanalizace, která je v havarijním stavu. Od 1. do 25. září bude doprava vedena jedním pruhem a od 26. září do 30. října se pro dopravu stane zcela neprůjezdnou.

Nákladní automobily nad 7,5 tuny budou odkláněny už před městem a dojde k úpravě zastávek autobusových linek. Na následující roky se chystá oprava mostu přes Labe, který je rovněž v neutěšeném stavu, letos s omezením dopravy pro těžké kamiony.