„Přes drobné problémy, které bývají při tak rozsáhlých akcích běžné, se daří dodržovat termíny. Věřím, že se první úsek aleje otevře do konce prázdnin a ukončí se větší část nepříjemných objížděk," uvedl místostarosta Zdeněk Kubínek.

Roudničany však čekají během roku jiné objízdné trasy vlivem stavebních prací. Do září nyní neprojedou Prokopovou ulicí, kde začala rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu.