Cílem je čištění, údržba, kontrola, případně revize na zařízeních a také dokončení některých investičních projektů. Zachován bude provoz čistírny odpadních vod.

O víkendu čeká obyvatele Štětí zhruba 36hodinové přerušení dodávky teplé vody. Ti byli v předstihu informováni i o možném zhoršení kvality ovzduší hlavně při zahájení odstávky a poté ve dnech 14. a 15. října při najíždění regeneračního kotle a zahájení spalování slabých zapáchajících látek.

Emise zapáchajících látek by však neměly překročit běžný provoz. Najíždění regeneračního kotle a vysoušení vyzdívky může mít za následek výskyt tmavší kouřové vlečky.