Do sokolských řad ji rodiče přihlásili v roce 1936 v její rodné Černěvsi. V roce 1948 se zúčastnila XI. všesokolského sletu. Na konci 50. let začala působit jako cvičitelka mládeže, především děvčat. Její manžel Jaroslav Vavřena byl vrcholový reprezentant ve veslování a později mistr republiky v kuželkách. Podílela se na organizaci akademií a tělovýchovných vystoupení. Vychovala celou řadu cvičitelů a sama hrála závodně volejbal. V roce 1968 se zapojila do pokusu o obnovu sokolské činnosti.

Mládeži se věnovala také na táborových pobytech. Obnova Sokola v Roudnici n. L. a Sokolské župy Podřipské v roce 1990 je spojeno s jejím jménem. V prvním období byla jednatelkou jednoty a župy. V letech 19922010 pracovala jako tajemnice a od roku 2010 až do svého skonu pracovala opět jako župní jednatelka.

Spočívala na ní hlavní tíha organizace župních sletů 1994, 2000 a sletu krajského v roce 2006, kdy se stala kmotrou praporu Sokolské župy Podřipské. Obdivuhodná byla její práce na přípravě a organizaci akce Sokolové pod Řípem 2013, kdy se do Roudnice n. L. slétlo více než šest tisíc sokolů.

Za svou práci byla v roce 2013 oceněna stříbrnou medailí České obce sokolské a v roce 2014 obdržela Pamětní stříbrnou Tyršovu medaili. Poslední rozloučení se bude konat na hřbitově v Roudnici nad Labem ve čtvrtek dne 23. 4. 2015 od 11:00 hodin.

Filip J.K.V. Uzel