Jejich odkaz a dílo se snaží uchovat už 115 let Podřipské muzeum ve sbírkách, výstavách a publikacích. S jednotlivými událostmi pak seznamuje veřejnost při besedách, workshopech či přednáškách. Na některé aktivity jsme se dotázali kurátorky Ilony Trefné.

Loňský rok ve vašem muzeu byl mimořádný realizací několika novinek, můžete je připomenout?

Za velmi zdařilou a unikátní považuji na jaře otevřenou expozici sádrových odlitků originálů známých antických skulptur z období zhruba 6. až 2. století před Kristem. Výstava zahrnuje polovinu jednoho patra muzea. Milovníci historie se tak u nás můžou inspirovat před cestou do Řecka nebo Itálie. Další zvláštností, která přesahuje rámec Podřipska, je zahájení spolupráce s Klubem sběratelů platidel. Ti se u nás scházejí pravidelně, jejich aktivity jsme využili k přípravě dvou dílčích výstav a vydali publikaci Peněžní památky regionu.

Jaké další expozice si návštěvník vašeho muzea může prohlédnout?

Základem je stálá expozice dějin a osídlení Roudnice nad Labem a kraje, počínaje pravěkem, který je prezentován jak četnými archeologickými nálezy, tak modely. Její první část byla otevřena před deseti lety. Děti a mládež, ale i ostatní návštěvníky upoutá stálá expozice Mechanický Říp, která byla vytvořena podle pohlednic z počátku 19. století. Roudnice je známá i osobnostmi z přírodovědných oborů, důkazem toho je stálá ornitologická expozice dravých ptáků rozšířených na Podřipsku.

Mezi novinky muzea patří údajně i prohlídka zdejšího židovského hřbitova…

O židovský hřbitov v Třebízského ulici, loni zařazen do putování za čtyřmi židovskými památkami v okrese Litoměřice, je velký zájem. Kdo jiný by se měl komentované prohlídky ujmout než muzeum. Mimo něj zajišťujeme prohlídky Hlásky, chrámu Narození Panny Marie, Augustiánského kláštera, Lobkowiczkého zámku a románského hradu.

Víme, že ředitel muzea Martin Trefný je vášnivý archeolog a už několik let se spolu se studenty věnuje bádání kolem kopce Sovice…

Nechci se pouštět do jeho specializace, ale vím, že při letních výzkumech tým prokázal své původní tvrzení, že Sovice nebyla osídlena jen na vrcholu, ale i pod kopcem. Nalezl zde pozůstatky takzvaného středohradištního osídlení z 9. a 10. století. Při loňském bádání na Sovici byl tým přizván k dalšímu mimořádnému nálezu v Roudnici, kde byl při zemních pracích odhalen hrob se sedmi osobami ze starší doby bronzové. Muzeum tak získalo z tohoto hrobu do sbírky nádoby pocházející pravděpodobně z 18. století před Kristem.

Je Podřipské muzeum také místem Univerzity třetího věku?

Zapojili jsme se do projektu celoživotního vzdělávání Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Pětadvacet účastníků z Podřipska se formou přednášek, seminářů, cvičení a exkurzí seznamuje s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky a kultury.

Na kterou novou výstavu se návštěvníci mohou těšit?

Od 3. února bude otevřena výstava černobílých fotografií litoměřické fotografky Jarmily Kacarové nazvaná Tichá místa, ve kterých zachytila přírodu na Litoměřicku. Do konce února u nás pokračuje výstava Každodenní život v Rakousko-Uhersku.