Mši koncelebrovali kněží z Podřipska a okolí (Mgr. Mikuláš Uličný z Budyně n.O., Mgr. Peter Kováč z Neratovic, Mgr. Roman Depa z Lovosic) v čele s okrskovým vikářem Dp. Mgr. Martinem Brousilem z Roudnice n. L. Mše svaté se zúčastnilo mnoho poutníků, a tak byl prostor rotundy zcela zaplněn. Po skončení si otec kardinál zakoupil v Boumově chatě pamětní mince a několik pohlednic, z nichž jednu nechal na místě podepsat přítomnými kněžími. Tuto pohlednici již o tomto víkendu poveze do Vatikánu, kde se uskuteční svatořečení papežů bl. Jana XXIII. a bl. Jana Pavla II. Vzácná návštěva upoutala i náhodné návštěvníky Řípu, kteří si otce kardinála fotili a zdravili se s ním.

Tímto zveme všechny katolíky k návštěvě mše svaté v řipském svatostánku každou první neděli v měsíci od 15:00.

Filip J. K. V. Uzel