„Během dopravní akce policisté zastavili 430 vozidel a zaevidovali 195 přestupků. Celkem byly přestupcům uděleny blokové pokuty ve výši 51 600 korun," shrnula Pavla Kofrová, mluvčí litoměřické policie.

Nejčastějším porušením zákona bylo opět překročení nejvyšší povolené rychlosti, kterého se dopustilo 63 řidičů, 39 vozidel bylo v nevyhovujícím technickém stavu, 27 osob nebylo připoutáno bezpečnostními pásy a ve třech případech nebyl využit zádržný systém. Sedm přestupců bylo pokutováno za nerespektování dopravního značení na železničním přejezdu. Byli kontrolováni také tři řidiči, kteří usedli za volant vozidla i přesto, že měli vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel.

„Do svých peněženek museli sáhnout pro pokutu rovněž tři špatně viditelní cyklisté, kteří na svých bicyklech neměli zákonem stanovenou výbavu. Přestupku se dopustil i jeden z chodců přecházející mimo vyznačený přechod pro chodce. (Přechod pro chodce, nadchod nebo podchod musíte podle pravidel silničního provozu použít, jste-li od něj vzdáleni méně než 50 metrů!) Dalšími prohřešky řidičů bylo např. držení hovorového zařízení za jízdy a chybějící doklady," přibližuje mluvčí.

Třinácti ze závažnějších přestupků se bude zabývat ve správním řízení příslušný úřad.

Dechová zkouška na alkohol byla pozitivní u tří z kontrolovaných řidičů a v jednom případě měl řidič pozitivní test na omamné a psychotropní látky.