„Senioři se dozvěděli, jak se chovat, aby se do krizových situací vůbec nedostali, jak se bránit zlodějům a podvodníkům. Dále se návštěvníci klubu dozvěděli o případech podvodného jednání a další trestné činnosti nejčastěji páchané na seniorech na Roudnicku za poslední období," uvedla Pavla Kofrová, mluvčí policie.

Část besedy byla také zaměřena na bezpečnost starších občanů v dopravě. Informace o bezpečném pohybu v dopravním prostředí si se zájmem vyslechli všichni přítomní. Po závěrečné diskusi všichni účastníci obdrželi preventivní pomůcky a letáky.

Policisté školili seniory jak nenaletět podvodníkům