Řidiči si postupně zvykají na prvky, které vedou ke zklidnění provozu na celé komunikaci. Týká se to šířky vozovky, ze které měli méně zkušení řidiči obavy, ale především kruhových křižovatek, které dostaly přednost před navýšenými prahy.

Okružní křižovatky i v této podobě nejsou problémem pro osobní vozidla, když autobusy můžou betonové prstence bez potíží přejíždět. Nákladní vozidla, mimo dopravní obslužnosti, pak nemají v aleji co dělat. Pro ně je určen průjezd souběžnou ulicí T. G. Masaryka. V současné době na projektu probíhají dokončovací administrativní práce a finální řešení odtokových poměrů stavby. Území je odvodňováno komunikacemi s vybudovanou dešťovou kanalizací a odvodňovacím zařízením.

„V minulosti by jeho kapacita stačila, ale protože bylo u Podlusk postaveno velké obchodní centrum s rozsáhlými parkovacími plochami, na kterých se zachytí při vydatných deštích obrovský objem vody, už nestačí. Proto měly Severočeské vodovody a kanalizace, které řad spravují, požadavek na řešení vzniklého problému. Výsledkem je doplnění stavby o retenční nádrž, jež přebytečnou vodu zadrží," uvedl starosta Urban.

Celkové náklady na rekonstrukci aleje se díky nádrži zvýší. Podle starosty město požádá o navýšení dotace. Pokud neuspěje, bude muset náklady hradit z vlastního.

S výstavbou retenční nádrže se začne hned na jaře. Vznikne v areálu Sboru dobrovolných hasičů proti nemocnici, a proto se také bude muset znovu otevřít řešení dlouhodobého problému, kam jednotku s technikou a zázemím natrvalo umístit.

Novinky zavedené v aleji se časem vyhodnotí a patrně dojde i k zavedení nových prvků pro cyklisty. Po malém rozšíření současného chodníku může pro cyklisty vzniknout na každé straně ulice jednosměrný pruh.