Jde v první řadě o komentované prohlídky kaple svatého Viléma nacházející se na Purkyňově náměstí, která se může chlubit svojí bohatou barokní malířskou výzdobou od barokního malíře Václava Viléma Reinera. Další památkou je běžnému pohledu skrytý románský hrad nacházející se v budově Lobkowiczkého zámku. Ten byl podle nejnovějších poznatků vybudován okolo roku 1189 a patří mezi nejstarší kamenné hrady nacházející se na českém úźemí.

Prohlídkami obou památek návštěvníky provede historička Podřipského muzea. Prohlídky je možno objednat na emailové adrese: podripskemuzeum@seznam.cz, na tel. čísle 416 810 761 či osobně přímo v muzeu.