Letos na jaře proběhla oprava technické části čerpací stanice odpadních vod v Hracholuskách a byla zahájena rekonstrukce nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v ulicích Horymírova, Krokova, Sámova a Neklanova. Práce s výměnou vodovodního potrubí o celkové délce 711 metrů a kanalizačního řadu o délce 622 metrů by měly být dokončeny do konce října.

Do konce srpna má být předán k užívání nový, zhruba 170 metrů dlouhý úsek s novou kanalizační stokou a vodovodním řadem v Třebízského ulici. Právě na dokončení této akce je závislé zahájení rekonstrukčních prací v Nerudově ulici a následně i v Jungmannově ulici.

Stávající stoka byla uvedena do provozu roku 1928 a je ve špatném technickém stavu, vykazuje vymleté spáry zdiva, chybějící zdivo a části dna, v důsledku čehož vznikají kaverny a dochází k propadům vozovky. Kanalizační šachty na trase mají nedostatečný profil a chybí jim stupadla. V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije kameninové potrubí vnitřního průměru 800 mm v celkové délce necelých 195 metrů.

"Součástí stavby je přepojení všech 18 stávajících domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, rekonstrukce kanalizačních šachet na trase. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu. Naše společnost předala zhotoviteli staveniště 16. srpna, ale z důvodů vlivu na dopravní situaci v městě a plánování objízdných tras mohou zde začít až po dokončení rekonstrukce v Třebízského ulici. Podle harmonogramu bude stavba v Nerudově ulici rozdělena do dvou realizačních úseků a etap: od 1. září do 31. prosince a od 1. ledna do 31. května 2017. Bude přitom dodržena prodloužená pracovní doba, a to 7 dní v týdnu," uvedl Jiří Hladík, mluvčí SVS.

OMEZENÍ SE TÝKÁ 
I AUTOBUSŮ
Řidiče čeká s výlukou klíčové Nerudovy ulice výrazné dopravní omezení, která se projeví především v autobusové dopravě. Město i SVS věnovaly přípravám na akci velkou pozornost. Na koordinačních schůzkách byly vyjednány podmínky tak, aby práce co možná nejméně ovlivnily dopravní obslužnost a celkový život ve městě.

„Od 1. do 25. září bude provoz v Nerudově ulici zachován jedním pruhem, ale od 26. září do 30. října bude platit v ulici úplná uzávěra a současně začnou práce i v Jungmannově ulici, kde bude doprava řízena kyvadlově.

KAMIONY ODKLONÍ 
UŽ U POLEP
„Se zahájením prací dojde k odklonu veškeré nákladní dopravy nad 7,5 tuny ve směru od Polep směrem na Litoměřice a Mělník. Autobusová doprava z Karlova náměstí bude vedena ulicí Řipskou na křižovatku s ulicí Riegrovou a Michálkovou a dále po ulici Řipská na křižovatku se silnicí II/246 Na Čihadlech. Tato změna se dotkne pouze nezbytných linek. Další budou vedeny z Karlova náměstí ulicí Arnoštovou kolem vlakového nádraží směrem na obchvat Bezděkova. Autobusové linky ve směru od Štětí vynechají zastávku Karlovo náměstí, která bude nahrazena zastávkou Interna. Některé linky ve směru od Vědomic skončí na Karlově náměstí a nebudou pokračovat k poliklinice. Jiné pak ukončí jízdu na zastávce Interna a vynechají zastávku Karlovo náměstí," vysvětlil úpravy v autobusové dopravě mluvčí města Jan Vancl.