Děti déle zůstávají v mateřinkách nebo navštěvují takzvané přípravné třídy. „V Litoměřicích jsou přípravky při ZŠ Na Valech a Havlíčkova. Obě letos navštěvuje 14 dětí. Odklad ale využilo 102 dětí, loni to bylo 86," řekla vedoucí odboru školství litoměřické radnice Andrea Křížová.

Čtrnáct prvních tříd šesti základních škol ve městě od 1. září navštěvuje 340 nových žáčků, loni to bylo 336.

Do tří roudnických škol v pondělí nastoupilo celkem 222 prvňáků, dalších 14 dětí nastoupilo do přípravné třídy při 3. základní škole ve Školní ulici. „Loni škola přípravnou třídu neotvírala, nebyl zájem. Jinak se počty prvňáků významně nenavýšily," doplnila  Anna Kerdová z odboru školství v Roudnici nad Labem.

Do tří základních škol v Lovosicích letos nastoupilo 136 prvňáčků, 10 dětí se na školu bude zatím připravovat v takzvané přípravné třídě při Základní škole Antonína Baráka. „V loňském roce jsme měli 135 prvňáčků a 13 dětí v přípravné třídě. Počty se tedy nemění," sdělila Alena Zelenková z Městského úřadu v Lovosicích.

Statistické údaje se příliš nehýbou ani ve Štětí. Do tamních tří škol letos nastoupilo 134 prvňáčků, z toho 15 dětí zamířilo nejprve do přípravné třídy. „Jde o děti, u kterých učitelé při zápisu odhalili malou rozvinutost. Obvykle pocházejí ze sociálně slabých rodin, nenavštěvovali školku a rodiče je na školu také nepřipravovali," shrnul Martin Janeček z úřadu ve Štětí. Kapacita přípravné třídy je letos vyčerpaná