Ve stínu rozsáhlé rekonstrukce Aleje 17. listopadu, jejíž 1. etapa od kruhové křižovatky ve směru do centra má být hotová do konce prázdnin, provádí nebo se chystá zahájit Severočeská vodárenská další plánované investiční akce. Týká se to i rekonstrukce kanalizačního a vodovodního řadu v Bezručově a Masarykově ulici.

Velká část majetku společnosti v roudnické metropoli je téměř historická, což je případ obou ulic.  „Stávající jednotná betonová kanalizace z roku 1928 v Bezručově ulici a z roku 1929 v Masarykově ulici je dnes ve špatném technickém stavu. To nám prokázala kamerová prohlídka. Koroze dosahuje zhruba 50 procent, jsou zřetelné podélné praskliny a díry v profilu. V důsledku toho vznikají kaverny a hrozí propad komunikace. Kanalizace je vedena v komunikaci zčásti dlážděné a zčásti asfaltobetonové. V souběhu s kanalizací je veden litinový vodovod z roku 1959, proto jsme se rozhodli pro rekonstrukci obou řadů," uvedl Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské.

V obou ulicích  bude betonová kanalizace nahrazována kameninou. „Vyměněno bude také sedm revizních kanalizačních šachet. Dojde k přepojení 37 nynějších domovních kanalizačních přípojek a 14 přípojek uličních vpustí na trase. Litinový vodovod v Bezručově ulici bude nahrazen potrubím z vysokohustotního polyetylénu a litinový vodovod v Masarykově ulici potrubím z tvárné litiny. V tomto případě bude přepojeno 25 domovních přípojek," doplnil mluvčí společnosti SVS Jiří Hladík.

Stavba má být podle schváleného harmonogramu dokončena do 30. listopadu 2014. Rekonstrukce na obou úsecích se dotýká zhruba 500 obyvatel, kteří jsou na řady napojeni. „Rekonstrukci v Bezručově ulici jsme schválili, ale do Masarykovy techniku ještě nepustíme, až bude dokončena 1. část rekonstrukce Aleje 17. listopadu. V opačném případě by se dopravní situace v této části města hodně zkomplikovala," reagoval místostarosta města Zdeněk Kubínek. Rekonstrukce obou úseků patří mezi 19 staveb z oblasti obnovy majetku SVS pro okres Litoměřice v roce 2014.