Dobu, ve které žil, významná rozhodnutí, která učinil, a vztah a jeho  vliv na správu země a diplomacii za vlády Karla IV. vyzdvihují úryvky z dobových pramenů zpracovaných ve scénickém čtení absolventa a studentů Damu – Jana Horáka, Jana Battěka a Daniela Brátky, které vychází z první prezentace čtení v ambitech roudnického kláštera v červnu tohoto roku.

Pro divadelní prostor KD Říp byla redukována hudební složka tohoto pásma a důraz je kladen na autentickou prezentaci dobových záznamů osvětlujících dobu a vztahy dvou vrcholných představitelů české státnosti. Školy si mohou rezervovat mimořádné scénické čtení v prostorách KD Říp ve středu 15. října od 10.00 a široká veřejnost je zvána na středeční podvečer, kdy začíná pásmo v 18.00.