Proto zde už řadu let panuje zájem o monitoring ovzduší ze strany města a Zdravotního ústavu Ústeckého kraje.

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Roudnici nad Labem měl až dosud k dispozici pouze veřejná data z portálu ČHMU. Ještě předtím fungovala měřicí stanice v budově polikliniky, ale po zahájení rekonstrukce objektu byl její provoz ukončen.

„V těchto dnech končí práce na zprovoznění měřicí stanice, kterou umístil Zdravotní ústav v areálu Základní školy Karla Jeřábka, s kterým máme uzavřenu smlouvu. Stanici chybí ještě vybavení technologií a provedení kalibrace. Po zprovoznění,  které očekávám přibližně za měsíc, získají zájemci aktuální informace prozatím o polétavém prachu a měření takzvaných noxů čili dusíkatých látek, a to na webových stránkách města," uvedl Vladimír Drož, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Roudnici nad Labem.