Tak byla nalezena cesta k vybudování smuteční síně, která podřipské metropoli citelně chybí. Zastupitelé na posledním zasedání dali souhlas záměru její výstavby formou zřízení práva stavby ve prospěch investora.

Ten se zaváže smuteční síň postavit a provozovat už v příštím roce. Roudnice k objektu nechá položit inženýrské sítě, vybuduje řádnou příjezdovou komunikaci včetně osvětleného parkoviště pro smuteční hosty a návštěvníky přilehlého hřbitova.

Zřízení práva stavby na již vyhledané městské parcele bude na dobu 50 let. Město obdrželo už první návrh na vybudování síně, ale je stále otevřeno nabídkám případných dalších zájemců o tuto investici.