Dotace se týká deseti statutárních a ostatních měst, v jejichž působnosti se občanům služba poskytuje. V litoměřickém okrese by mělo dotaci 1,071.400 korun obdržet město Roudnice nad Labem.

V Ústeckém kraji je již řadu let uplatňován model zabezpečení LPS, ve kterém kraj poskytne městu dotaci na zajištění pohotovostí a město následně uzavírá smlouvu s příslušným poskytovatelem zdravotních služeb o provozu ordinací, což je v tomto případě Podřipská nemocnice s poliklinikou.