Severočeské vodovody a kanalizace vznesly požadavek na řešení problému, který by mohl nastat v případě přívalových dešťů, jež by se kumulovaly na velkých zpevněných parkovacích plochách u nově vzniklých obchodních center. Současný kanalizační systém by totiž nestačil vodu pobrat a mohlo by dojít k velkým komplikacím.

Nejschůdnějším navrhovaným řešením se ukázalo vybudování retenční nádrže v prostorách Jednotky Sboru dobrovolných hasičů v těsné blízkosti aleje, která by v takových případech dešťovou vodu akumulovala.

„V minulých dnech zhotovitel vyhloubil jámu, upravil ji a osadil třemi prefabrikovanými nádržemi a sedimentačním zádržným systémem. Práce v celkové hodnotě necelé dva miliony korun, které provádí společnost Intres, mají být dokončeny v průběhu května," uvedl mluvčí města Jan Vancl.

Retenční nádrž nebude otevřená vodní plocha, nádrže na konci stavby uzavřou, zahrnou a terén nad nimi se opět zarovná.