Důvodem jsou zjištění plynoucí ze statického posudku, který si nechal vypracovat nový vlastník budovy čp.218 v Třebízského ulici. Statik konstatoval havarijní stav a možné ohrožení obyvatel procházejících kolem štítové zdi budovy.

Vlastník budovy začal situaci řešit se stavebním úřadem a bude žádat o povolení její demolice. Po dobu vyřizování demoličního výměru a provedení prací bude z bezpečnostních důvodů průchod uličkou zakázán. Jedná se o objekt památkového zájmu, proto odhadovaná doba činí až šest měsíců.