Jediným protikandidátem mu byl Jiří Řezníček, kterého nenavrhla jeho mateřská ANO 2011, ale opozice. Vladimír Urban je v zastupitelstvu města 16 let, z toho polovinu v jeho vedení, nejprve jako místostarosta, posléze i jako starosta. Neměl to štěstí, že to bylo vždy v klidném období, spíše naopak. Městem zmítalo hned několik kauz, z nichž některé ještě nejsou dořešené. Na některé upozornil během ustavujícího zasedání Vladimír Vlk, zastupitel za ČSSD, která tentokrát zůstala v opozici. K tomu směřovala i první otázka, kterou jsme staronovému starostovi položili.

Vladimír Vlk za ČSSD, který se proti minulému období ocitl v opozici, vám vyslovil nedůvěru. Mrzí vás nějaké rozhodnutí, které jste udělal za těch 16 let, co jste byl ve funkcích místostarosty a starosty?

Ve zmiňovaných letech se skutečně stala řada problémových událostí. Některé, jako boj o gymnázium či Podřipskou nemocnici, jsme vybojovali. V jiných případech se skutečně mohlo rozhodnout nesprávně. Já osobně jsem si z mnohého vzal ponaučení. Vždy jsem však rozhodoval podle slibu, který jsem složil, a podle svého přesvědčení a svědomí.

Co je vaší osobní prioritou jako starosty pro nové čtyřleté období?

Mým prvořadým cílem je společně s koaličními partnery v Roudnici nad Labem usilovat o nastolení stabilního a korektního politického prostředí při jednáních zastupitelstva města. Jen tak budeme moci podle svých volebních programů dosáhnout maximálního místního rozvoje.

Myslíte si, že současné rozložení stran ve vedení města a radě bude konstruktivní?

Jsem přesvědčen, že nové zastupitelstvo bude funkční a konstruktivní. Nerad bych, aby bylo opět roztříštěno vnitřními spory. I proto jsme připraveni maximálně spolupracovat s opozicí, abychom svůj čas a úsilí mohli věnovat věcem, které naše město a jeho občané opravdu potřebují.

Které jsou stěžejní a společné body koaličních stran?

Především chceme dohlédnout správné a transparentní hospodaření města, tzn. nedopustíme jeho zadlužení a prověříme nástroje protikorupčních kontrolních mechanismů. Velkým společným tématem se stala i dostavba městského obchvatu a celková dopravní situace v obci, s čímž souvisí řešení nedostatku parkovacích míst, zejména v lokalitě sídliště.

Dalšími stěžejními body je například bezpečnost a služby občanům, rozvoj kulturního a sportovního vyžití či dostavba veřejného koupaliště.

Co čeká město v příštím roce?

V příštím roce chceme samozřejmě pracovat na splnění našich společných cílů. Kromě toho nás opět čeká řada rekonstrukcí, i když menšího rázu než byl projekt ulice Alej 17. listopadu. Jedná se zejména o obnovu částí místních komunikací, které byly zasaženy povodněmi a na kterou je již předběžně schválena dotace ze státního rozpočtu, a dále rekonstrukce a zateplení krytého plaveckého bazénu či roudnických mateřských škol.

Uvedl jste dokončení obchvatu, jaké jsou poslední zprávy o této akci?

Investorem obchvatu je Ústecký kraj, my jsme s ním dokončili poslední výkup pozemků na dotčené trase. Bohužel, část z nich je v majetku církve a jejich prodej nám neumožnil restituční zákon. Majitel je přitom vstřícný, ale musíme vyčkat, až nám to zákon umožní. Ústecký kraj vyhodnotil tuto stavbu jako nejlépe připravenou a zařadil ji mezi své priority.