Ulevilo se tak velkoobjemovým nádobám dosud umístěným v této lokalitě. Zvýšení kapacity pro tříděný odpad, čtyřikrát tři kubíky, by se mělo odrazit i ve větším pořádku kolem nich.

Celkové náklady na akci činily necelých 783 tisíc korun a většinu pokryly dotace od Ministerstva životního prostředí. Projekt byl realizován ve spolupráci s roudnickou společností MEVA. Ta má v plánu umístit ještě letos na vlastní náklady polozapuštěné kontejnery ve Vrchlického ulici.

Další podzemní kontejnerové stanoviště chce město vybudovat rovněž ještě letos, a to z vlastních prostředků, v ulici Okružní.