Firma má zájem, aby tito lidé našli svůj nový domov právě ve Štětí a nemuseli ho hledat v Praze, na Mělníku nebo v jiných městech, kde nacházejí odpovídající bydlení a možnosti vyžití. Město Štětí jim zatím tolik možností nenabízí.

„Prvním naším krokem je zapojení do pracovních výborů města. Já se snažím být aktivní ve Zdravém městě, kolega Jan Koubský ve výboru pro životní prostředí. Naše společnost dlouhodobě sponzoruje komunitu Štětska, ale málokdy najdeme společné priority. Kdybychom kupříkladu našli pět největších priorit, které jsou v daném roce nejdůležitější, udělal by se pro komunitu kus práce. Naše firma chce růst a potřebuje kvalitní pracovníky, kteří u nás zůstanou. K tomu potřebujeme město zatraktivnit.

Když k nám přijede návštěva, nezbývá nám, než ji vyvézt do Liběchova a dál ku Praze. Je škoda, že peníze vyvážíme mimo Štětí. Mým cílem je prostřednictvím Zdravého města motivovat místní podnikatele, aby tuto příležitost uchopili," vysvětluje Michala Prošková, manažerka komunikace s veřejností.

Společnost Mondi má v plánu dlouhodobé investování do svých provozů a chce, aby stejným tempem rostlo i město. Nebylo by dobré, aby se do Štětí dovážela pracovní síla, jako je to praktikováno v průmyslových zónách. V závěru loňského roku Mondi předložilo k posouzení vlivu na životní prostředí návrh projektu EcoFlex.

„V současné době odpovědné orgány státní správy zpracovávají připomínky a stanoviska, která předloží Ministerstvu životního prostředí, to je zkonsoliduje a vrátí je nám k vyjádření. Na základě toho vypracuje nezávislá osoba posudek," doplnil Jan Koubský, manažer neustálého zlepšování společnosti Mondi.

Projekt by se měl realizovat výhledově do roku 2027. Předpokládá například zvýšení roční výroby papíru ze 451 tisíc tun na 1,09 milionu tun nebo zvýšení spotřeby sběrového papíru ze 78 tisíc tun a 384 tisíc tun.

Z ekologického hlediska je velmi důležitý záměr výměny regeneračního kotle, který bude odpovídat požadavkům na nové úrovně emisí, spálí zapáchající látky a přispěje ke zvýšení energetické soběstačnosti firmy.