Parta nadšenců se tak v době od 10 do 15 hodin rozloučí s regionálními výrobci, zpracovateli a obchodníky a pravidelnými návštěvníky. Většina z nich přislíbila účast na akcích v příštím roce. Adventní období přiláká i některé nové obchodníky s vánočním zbožím. Na trhu bude představen nástěnný kalendář města Roudnice, který od 10 hodin bude podepisovat akademická malířka Ivana Kubíková, která ho vyzdobila svými akvarely.

Před kulturním domem Říp představí ateliér Výtvarka živý betlém, uvnitř proběhne za pořadatelství Kulturního zařízení města a Městské knihovny E. Špindlera výstava prací roudnických dětí a vystoupení žáků místních škol.