Z atletického oválu při Základní škole Havlíčkova spolu s mezinárodním týmem běžců vyrazili přes Miřejovice směrem na Ústí a Petrovice, odkud štafeta následně zamířila k sousedům do Německa.

„Evropská část běhu, která vede přes 47 zemí, začala letos v únoru v Lisabonu a skončí v říjnu v Bělehradu. Přes Českou republiku štafeta běží osm dní a běžci při ní urazí zhruba 670 kilometrů," prozradil Libor Bednařík ze sdružení Peace Run International.

Součástí běhu je také osvěta o míru ve školách a řada akcí na jeho podporu. „Jsme moc rádi, že k nám běžci zavítali a hravou formou dětem ukázali, jak se správně chovat, jak o světě smýšlet," děkovala týmu ředitelka školy v Havlíčkově ulici Blanka Ježková.

Společně s běžci si děti nejprve zasoutěžily v areálu školy. Poté už se závodníci z litoměřické atletické přípravky vydali s pochodní na trasu. „Uvidíme, kam až děti vydrží. Nás čeká cesta do Pirny, pak se vrátíme domů," dodal hlavní český koordinátor štafetového běhu Libor Bednařík.

Už v pondělí běžci zavítali do Roudnice na Tyršův stadion. Odtud pak přes Terezín pokračovali do Litoměřic.