Ten je schodkový, přičemž příjmy činí 159 milionů, výdaje 188 milionů korun. Rozdíl je krytý z přebytku hospodaření za letošní rok. „Předpokládáme, že nám na konci roku zbude 55 až 60 milionů korun. Velmi důležité je, že provozní výdaje jsou nižší než běžné příjmy, vyšší výdaje jsou na investicích a větších opravách, což přispěje ke zhodnocení majetku.

Nejnákladnějšími akcemi pro příští rok jsou nové chodníky v místních částech Chcebuz, do Račic a Hněvic a zejména chodník mezi městem a Počeplicemi, který už slibujeme několik let. Vůbec největší investiční akcí s nákladem 13,5 milionu korun bude parkoviště v Hněvicích, pro které jsme se pokoušeli získat dotaci, ale už nebudeme vyčkávat a pustíme se do realizace vlastními prostředky. Realizovat se bude osvětlení na odpočinkové zóně Ostrov," uvedl starosta.

Zastupitelé mimo rozpočet schválili i žádosti o dotace z Regionálního operačního programu Severozápad na rekonstrukci stadionu a výstavbu hřiště při ZŠ Ostrovní a grantový systém města pro rok 2015. Schvalováním prošly i nové obecně závazné vyhlášky č. 6/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů ve vybraných veřejných prostranstvích a č. 7/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění a odstraňování komunálního odpadu.

„U této vyhlášky mě překvapilo, že zastupitelé přijali změnu v podobě zrušení poplatku pro obyvatele starší 70 let, což znamená snížení příjmu města asi o 400 tisíc korun. Změnu jsme udělali i v návrhu vyhlášky č. 5/2014 o zákazu kouření na území města Štětí, kde byl zmírněn dopad zákazu, a to výhradně na dětská hřiště a dvě akce pořádané pro děti," doplnil Tomáš Ryšánek.