Týká se problému, který obyvatelé města označují za jeden z nejožehavějších - provozování sázkových her, loterií a jiných herních automatů a podobných her.

Schválení předcházela veřejná diskuze nad návrhem opatření. Ta získala naprostou podporu a také schválení zastupitelstvem bylo naprosto bezproblémové.

„Vyhláška není pro provozovny likvidační, má zavedením konkrétních regulačních opatření a omezení propagace ze strany provozovatelů pomoci k postupnému utlumení činnosti hracích automatů. Majitelé provozoven, kde jsou herní automaty regulované, jsou povinni uvést vzhled provozoven do souladu s povinnostmi podle této vyhlášky, nejpozději do dvou měsíců od dne nabytí její účinnosti, tedy od 1. března letošního roku," uvedl starosta Štětí Tomáš Ryšánek.

Vyhláška tak má stanovovat například že u provozoven s automaty nesmí být světelná tabule s event. výhrou, do provozovny nesmí být vidět na automaty, atd..

Ve Štětí není v provozu ani jedna klasická herna, vesměs se jedná o živnostenské provozovny, vybavené herními automaty nebo video-loterijními terminály.

„V rámci kontrolní činnosti je navštěvujeme třikrát až čtyřikrát v týdnu, jedno za čas v součinnosti s Policií ČR. V naší pravomoci je především kontrola přítomnosti mladistvých. Vyhlášku vítáme, stejně jako každé další opatření, které zvyšuje prevenci kriminality," dodává Zdeněk Cuchý, strážník pověřený vedením Městské policie ve Štětí.

Snižovat kriminalitu městské policii letos bude pomáhat čtveřice asistentů prevence. Od ledna s nimi byla prodloužena smlouva.

„Město opět požádalo Ministerstvo vnitra o dotaci, my jsme obdrželi do rozpočtu částku na jejich platy, to znamená, že budou své funkce vykonávat i v případě, kdyby dotace nebyla schválena," vysvětlil Zdeněk Cuchý.

Na Fóru mladých ve Štětí bylo přijetí vyhlášky rovněž podporováno.

Účastníci požadovali, aby město regulovalo provoz herních zařízení, postupně jejich činnost utlumovala tak, aby do roku 2019 doběhla účinnost všech povolení, vydaných Ministerstvem financí, a žádná nová nebyla udělována.

Václav Sedlák