Protože práce se každoročně týkají i samotného města Roudnice nad Labem, zúčastnili se hodnocení jak starosta Vladimír Urban, tak i místostarosta Pavel Šrytr, který byl zároveň konzultantem jedné z prací. Obhajoba prací, které se tentokrát týkaly dopravy a přírodovědy, je   veřejná.

V letošním kole středoškolské odborné činnosti byla obhajována akustická studie studentů sexty J. Dostála a J. Klepetka. Zabývala se měřením hlukové zátěže v lokalitě velmi frekventované  kruhové křižovatky ulic Špindlerova třídy –  Kratochvílova.

Další práce Sofie Kaprové  ze septimy řešila invazi rostliny Trnovník akát na památné hoře Říp.

„Naši studenti se pravidelně umisťují i v dalších soutěžních kolech. Dnes prezentované práce byly doporučeny do okresního kola a věřím, že postoupí  i dál a budou dobře reprezentovat naši školu. Především Sofii Kaprové, která na středoškolské odborné činnosti pracovala celé tři roky, se podařilo kvalitou přiblížit vysokoškolským bakalářským pracím," uvedl ředitel roudnického gymnázia Petr Dobeš.

Okresní kolo SOČ proběhne v dubnu,  krajské v květnu a celostátní ve dnech 13. a 14. června v Plzni.