Lehká opevnění chce klub upravit a vybavit tak, aby představovaly určitý úsek historie obrany republiky před agresí. Jedno z nich u svatého Václava, které letos na jaře oslavilo 77 let od svého založení a bylo první v linii úseku označovaného C-10, patří k ozdobám muzea a ukazuje, jak měl „řopík" vypadat po úplném dokončení a vybavení v roce 1939.

„Otevřeli jsme ho při státním svátku 28. září, kdy byla znovu vysvěcena přilehlá kaplička sv. Václava, a znovu bude přístupný při následujícím svátku 28. října. Z pevnůstky u městského hřbitova, která ještě patří státu, jsme velmi pracně vysekali polovinu materiálu, kterým byla za protektorátu znehodnocena. Na tomto příkladu chceme ukázat, jak se nacisté vedle odstřelení bunkrů vypořádávali s pozůstatky české obrany," uvedl Martin Rajnyš, správce objektu u Václava.

Třetí lehké opevnění, nacházející se v areálu Mateřské školy v Podluskách, bylo v obranné linii údajně vybetonováno jako poslední. Tuto pevnůstku převzalo město od státu bezúplatně po schválení zastupitelstvem minulé pondělí. Klub chce v něm po dohodě vytvořit poválečný prvek, který měl v 50. letech minulého století sloužit k ochraně hranice s Rakouskem.

Všechny ostatní lehké pevnůstky nacházející se na orné půdě v linii u Dušník a Chvalína  byly odstřeleny. Podobný osud potkal i pevnůstky u Budyně nad Ohří, zůstala zachována jediná pod železničním mostem, ta se odstřelit nedala. I o ni projevil před lety zájem roudnický klub.

Klub přátel československého opevnění v Roudnici nad Labem se zúčastňuje významných vzpomínkových akcí nejen v Česku, ale i v zahraničí. Nemohl chybět na oslavách 70. výročí Slovenského národního povstání, kam ho pozval Klub vojenské historie Golian z Banské Bystrice. „Se ctí jsme se zhostili úkolu vystrojit a vyzbrojit kulometný vůz pancéřového vlaku Štefanik, který operoval v době povstání," doplnil Martin Rajnyš.