Kurz je zaměřen na obecné základy psychologie, sociální psychologie, psychologie osobnosti, psychopatologie a psychoterapie. Studenty naučí propojit získané poznatky s každodenním životem, dozví se různé komunikační strategie, způsoby, jak zvládat stres či krizové situace.

„Do ukončení termínu přijímání přihlášek, 31. července 2014, obdržela KZM celkem 37 přihlášek ke studiu, přičemž více jak dvě třetiny žadatelů se zajímaly právě o studium psychologie. Zřetelně menší zájem pak byl o studium oboru Světová náboženství a Geografie cestovního ruchu," řekla Deníku ředitelka KZM Marie Imbrová.

Otevření standardní Univerzity třetího věku v Roudnici za účasti přednášejících z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně podpoří KZM bezplatným zapůjčením výukových prostor a pomůže také s distribucí výukových materiálů. „S frekventanty kurzu bychom dále rádi pracovali jako s generačně významnou skupinou, pro kterou je možné připravit specifické programy, případně vzdělávací výlety," doplnila Imbrová.

Zápis posluchačů proběhne v druhé polovině září 2014, kdy by již měly být známy termíny přednášek. Informace o tomto vzdělávání starší generace jsou průběžně uveřejňovány na webových stránkách KZM.