K výjimkám, na které si troufne z vlastních prostředků, patří rozšíření kapacity mateřské školy. V Budyni se díky možnostem výstavby domků a bytových domů daří stabilizovat mladé rodiny a rodí se tu tudíž dost dětí.

Město proto nemuselo v minulosti jako jiná sídla z důvodu poklesu porodnosti snižovat kapacitu mateřské školy, aby ji v další populační vlně opět hledalo.

„Už před čtyřmi lety jsme byli nuceni kapacitu mateřské školy rozšířit o 25 míst. Třídu jsme situovali do přilehlého střediska volného času, jehož prostory byly k tomu nejvhodnější. Tak jsme sice kapacitu zvýšili, ale omezili aktivity střediska. V příštím roce chceme mateřskou školu rozšířit a středisku volného času prostory vrátit. Naše město s místními částmi potřebuje kapacitu pro zhruba 80 předškoláků, pět až deset procent rezervujeme pro ostatní spádové obce. Pravidla pro přijetí dětí do mateřské školy stanovila městská rada s určitými prioritami sociální potřebnosti a zaměstnanosti rodičů," vysvětluje starosta Petr Medáček.

Budyňská mateřská škola je 12 let po rekonstrukci, nebude třeba provést zásahy do její stavby, ale realizovat pouze přístavbu. V současné době má kapacitu 55 dětí a po rozšíření bude moci přijmout až 90 předškoláků.