Tento typ úklidových akcí proběhl úspěšně již ve více než 100 zemích za účasti 8,5 milionů dobrovolníků. Úklid Česka proběhne v sobotu 17. 5. a do akce se může zapojit každý.

Cílem akce je však nejen uklidit naše okolí a ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny, školy, sdružení, firmy, státní správu i jednotlivce, ale v neposlední řadě také mediálně zviditelnit dlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek a přispět tím k prevenci jejich vzniku. Černé skládky totiž v drtivé většině případů vznikají z neznalosti občanů, kteří by jinak mohli odpady bezplatně odevzdat do sběrného dvora nebo využít míst zpětného odběru.

Do úklidové akce je možné zapojit se i v Roudnici nad Labem. Akce nazvaná „Ukliďme Česko, ukliďme Roudnici" se koná v sobotu 17. 5. 2014 od 9 h. Úklid bude probíhat v lesoparku Hostěraz, kde se vyskytuje odpad zejména podél cest.

Akce je podporována městem Roudnice nad Labem, které dodá úklidové pomůcky a zajistí svoz odpadu.