Umožnila to účelová dotace schválená dne 22. 6. 2016 na veřejném zasedání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem.

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. zažádala o poskytnutí dotace na koupi nového přístroje, bodypletysmografu s opcí pro měření transferfaktoru, pro plicní ambulanci. Přidělení požadované částky ve výši 600.000 Kč bylo dne 22. 6. 2016 schváleno na veřejném zasedání Zastupitelstva města formou investiční dotace.

„Toto zařízení umožňuje velmi důležité vyšetření pro pacienty plicní ambulance, kteří za ním byli doposud nuceni dojíždět na plicní oddělení nemocnice Krajské zdravotní v Ústí nad Labem. Dojde tak k dalšímu rozšíření služeb plicní ordinace naší nemocnice, využívané občany města i regionu," zdůvodnila svou žádost Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.

Vyšetření umožní podrobněji analyzovat plicní funkce pacientů. Jejich komplexní vyšetření pomocí bodypletysmografie již na mnoha místech patří mezi standardní předoperační postup a to zejména v případě plicních operací, výkonů v horní polovině břicha a před kardiochirurgickými zákroky. Pacient je usazen ve vyšetřovací kabině, kde dýchá dle pokynů odborného personálu a stroj zaznamenává příslušné dechové objemy, průtoky a další ventilační parametry.

„Vedení města Roudnice nad Labem dlouhodobě podporuje nejen činnost zařízení, ale především rozvoj kvality služeb roudnické nemocnice. Jsem přesvědčen, že přidělená finanční dotace jí umožní nabídnout místním občanům další z vyšetření, za kterými museli dojíždět do jiných měst. Dostupná zdravotní péče na nejvyšší možné úrovni pro občany Roudnice i spádových obcí je pro nás prioritou," řekl místostarosta František Padělek.