„V posledních letech roste počet maminek, které se rozhodnou z různých důvodů rodit doma, což přece jen představuje riziko komplikací, které se v domácích podmínkách mohou řešit buď velmi obtížně anebo vůbec ne. Ambulantní porod je jakýsi kompromis mezi porodem doma a hospitalizací, kdy se na jedné straně eliminuje několikadenní pobyt v nemocnici, maminka je ve svém známém domácím prostředí ještě týž den, ale zároveň jde o nesrovnatelně bezpečnější variantu porodu, kdy maminka nemusí mít takový strach z možných porodních komplikací a poruch porodní adaptace novorozence," přiblížil Tomáš Krajník, ředitel Podřipské nemocnice s poliklinikou.

Ministerstvo zdravotnictví ambulantní porody v Roudnici schválilo od letošního ledna. I přesto Česká neonatologická společnost nadále doporučuje hospitalizaci novorozence spolu s matkou alespoň do 72 hodin, a to z důvodu možné manifestace různých patologických stavů, které se nejlépe a nejrychleji řeší na odborném pracovišti.

„Předtím, než nastoupíte do nemocnice k porodu, je dobré mít s sebou písemný souhlas svého praktického pediatra s předčasným převzetím dítěte do jeho péče. Další informace jsou na webu naší nemocnice," radí Tomáš Krajník. O novinku je podle něj velký zájem. První takový porod proběhne v příštích dnech.